Związek Gmin Dorzecza Wisłoki w Jaśle realizuje Projekt „Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki – Etap IV – Gmina Brzostek, Gmina Tarnowiec”
Realizacja na terenie gmin: Brzostek i Tarnowiec.
Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej nr IV „Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

Zakończono budowę kanalizacji w Gminie Brzostek

Dobiegły końca prace związane z budową kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Brzostek.


W ramach 3 zadań realizowanych w ramach projektu wykonano 16,8 km kanalizacji
w tym:
- Zadanie 1 - „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bukowa oraz części miejscowości Klecie" – wykonano 11 km kanalizacji, 6 przepompowni sieciowych oraz 9 przepompowni lokalnych,
- Zadanie 2 - „Budowa kanalizacji sanitarnej dla ul. Ostafińskiego i Węgierskiej
w Brzostku
"  -  wykonano  3,1 km kanalizacji oraz zmodernizowano sieciową przepompownię ścieków,
- Zadanie 3 - ‚„Budowa kanalizacji sanitarnej dla ul. Polna, Szkotnia, Przedmieście,
11 Listopada w Brzostku” – wykonano 2,7 km kanalizacji oraz jedna przepompownię ścieków.

Roboty wykonane zostały  w ramach  projektu „Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki – Etap IV, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

 • Informacja własna • sierpień 2019 •

Trwa budowa kanalizacji w Gminie Brzostek

Trwają prace przy budowie ponad 15 km kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Brzostek. Dotychczas wykonano ok. 5,4 km kanalizacji w tym:
 
-Zadanie 1 - „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bukowa oraz części miejscowości Klecie" – wykonano ok. 2,1 km kanalizacji,

-Zadanie 2 - „Budowa kanalizacji sanitarnej dla ul. Ostafińskiego i Węgierskiej w Brzostku"   wykonano ok. ok. 2,1 km kanalizacji,

-Zadanie 3 - ‚„Budowa kanalizacji sanitarnej dla ul. Polna, Szkotnia, Przedmieście,
11 Listopada w Brzostku
” – wykonano ok. 1,2 km kanalizacji.

 

 


Inwestycja realizowana jest w ramach  projektu „Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki – Etap IV, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

 

 • Informacja własna • listopad 2018 •

Zakończono modernizację oczyszczalni w Tarnowcu

Zakończono prace związane z modernizacją oczyszczalni ścieków  w Tarnowcu. W ramach inwestycji przeprowadzono wymianę instalacji odwadniania na nową o większej wydajności w tym min. wymieniono workownicę na prasę taśmową oraz zamontowano: sprężarkę, pompę osadu, zespół odzysku wody płuczącej wraz z pompą płuczącą, urządzenie do higienizacji osadów i przenośnik ślimakowy.

 

Prace realizowane były w ramach projektu „Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki – Etap IV - Gmina  Brzostek, Gmina Tarnowiec”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej nr IV „Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

 • Informacja własna • lipiec 2018 •

Podpisano Umowę na budowę kanalizacji w Brzostku – część I

 

W dniu 23.07.2018r. w siedzibie Związku Gmin Dorzecza Wisłoki w Jaśle podpisana została umowa na roboty budowlane dla Projektu pn. „Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki – Etap IV – Gmina Brzostek, Gmina Tarnowiec”, Część I pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bukowa oraz części miejscowości Klecie”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 oś priorytetowa IV-Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, Działanie 4.3-Gospodarka wodno -ściekowa, Poddziałanie 4.3.1-Gospodarka ściekowa.

 

Umowę w imieniu Zamawiającego podpisał Wojciech Staniszewski,  Burmistrz Brzostku, natomiast Wykonawcę, firmę: Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodno-Sanitarnego POTOK z Stróżówki, reprezentował Piotr Potok.

 

Wartość przedmiotu umowy: 3 450 130,06 zł brutto.

 


• Informacja własna • lipiec 2018 •

Podpisano Umowę na budowę kanalizacji w Brzostku – część II

 

W dniu 16.07.2018r. podpisana została umowa na roboty budowlane dla Projektu pn. „Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki – Etap IV – Gmina Brzostek, Gmina Tarnowiec”,  Część II pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej dla ul. Ostafińskiego i Węgierskiej w Brzostku”, realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 oś priorytetowa IV-Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, Działanie 4.3-Gospodarka wodno -ściekowa, Poddziałanie 4.3.1-Gospodarka ściekowa.

 

Umowę w imieniu Zamawiającego podpisał Wojciech Staniszewski,  Burmistrz Brzostku, natomiast Wykonawcę, Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „MARTEX” Sp. z o.o. z Tarnowa, reprezentował Wacław Woliński, Prezes Zarządu.

 

Wartość przedmiotu umowy: 1 499 868,13 zł brutto.


• Informacja własna • lipiec 2018 •

Podpisano Umowę na na prowadzenie nadzoru inwestorskiego

 

W dniu 16.07.2018r. podpisana została umowa na wykonanie usługi pełnienia kompleksowego nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadań:
- „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bukowa oraz części miejscowości Klecie”,

- „Budowa kanalizacji sanitarnej dla ul. Ostafińskiego i Węgierskiej w Brzostku”,
- „Budowa kanalizacji sanitarnej dla ul. Polna, Szkotnia, Przedmieście, 11 Listopada w Brzostku”, dla projektu pn. „Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki – Etap IV – Gmina Brzostek, Gmina Tarnowiec”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, Działanie 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa, Poddziałanie 4.3.1 Gospodarka ściekowa.

 

Umowę w imieniu Zamawiającego podpisał Wojciech Staniszewski,  Burmistrz Brzostku, natomiast Wykonawcę, firmę KONCEPT z Rzeszowa reprezentował Marcin Kuźma.

 

Wartość przedmiotu umowy: 38 000,00 zł brutto.

 


• Informacja własna • lipiec 2018 •

Podpisano Umowę na na budowę kanalizacji w Brzostku – część III

W dniu 11.07.2018r. podpisana została umowa na roboty budowlane dla Projektu pn. „Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki – Etap IV – Gmina Brzostek, Gmina Tarnowiec”, Część III pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej dla ul. Polna, Szkotnia, Przedmieście, 11 Listopada w Brzostku”, realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 oś priorytetowa IV-Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, Działanie 4.3-Gospodarka wodno -ściekowa, Poddziałanie 4.3.1-Gospodarka ściekowa.

 

Umowę w imieniu Zamawiającego podpisał Wojciech Staniszewski,  Burmistrz Brzostku, natomiast Wykonawcę, firmę: Zakład Instalacji Sanitarnych z Czudca, reprezentował Adam Niedziałek.

 

Wartość przedmiotu umowy: 1 500 838,31 zł brutto


• Informacja własna • lipiec 2018 •

Podpisano Umowę na modernizację oczyszczalni ścieków w Tarnowcu

 

W dniu 01.06.2018r. podpisana została umowa na realizację zadania „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Tarnowcu wraz z wyposażeniem oczyszczalni”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 oś priorytetowa IV – Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, Działanie 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa, Poddziałanie 4.3.1. Gospodarka ściekowa.

 

Umowę w imieniu Zamawiającego podpisał Jan Czubik, Wójt Gminy Tarnowiec, natomiast Wykonawcę, firmę EKOFINN-POL Sp. z o.o. z Banina reprezentował Krzysztof Tiunajtis, Prezes Zarządu.

 

Wartość przedmiotu umowy, to 316 110,00 zł brutto

 

 


• Informacja własna • czerwiec 2018 •

Podpisano Umowę na dofinansowanie projektu

W dniu 13.10.2017r. w Rzeszowie podpisana została umowa o dofinansowanie Projektu „Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki – Etap IV” – Gmina Brzostek, Gmina Tarnowiec Nr RPPK.04.03.01-18-0036/16-00,  współfinansowanego z Europejskiego Funduszu rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej nr IV „Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Całkowita wartość projektu  4,9 mln zl. Projekt realizowany będzie na terenie dwóch gmin: Brzostek i Tarnowiec.


• Informacja własna • październik 2017 •